آرشیو اخبار
سبک جدید بازی لبخند پیروزی رونمایی شد!

سبک جدید بازی لبخند پیروزی رونمایی شد! شما می توانید در اولین تورنمنت سبک جدید با 1.500.000 ریال جایزه نقدی از فردا ثبت نام و بازی کنید. تغییرات سبک جدید بازی مربوط به بخش جنگجوها است.شروع تورنمنت دو هفته ای 29 تیر 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت 14 روزه 29 تیر 1395 در سطح جنگ آموز با جایزه ویژه 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز سه شنبه 29 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت 7 روزه 26 تیر 1395 سطح مبتدی

تورنمنت 7 روزه 26 تیر 1395 با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 19:00 روز 26 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت 8 روزه 18 تیر 1395 سطح مبتدی

تورنمنت 8 روزه 18 تیر 1395 با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 روز 18 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت دو هفته ای 15 تیر 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت 14 روزه 15 تیر 1395 در سطح جنگ آموز با جایزه ویژه 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز سه شنبه 15 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت یک هفته ای 9 تیر 1395 سطح مبتدی

تورنمنت یک هفته ای 9 تیر 1395 با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 روز 9 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت یک هفته ای 2 تیر 1395 سطح مبتدی

تورنمنت یک هفته ای 2 تیر 1395 با جایزه نقدی 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز 2 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت دو هفته ای 1 تیر 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت 14 روزه 1 تیر 1395 در سطح جنگ آموز با جایزه ویژه 500000 ریالی در ساعت 18:00 روز سه شنبه 1 تیر شروع خواهد شد.شروع تورنمنت دو هفته ای 19 خرداد 1395 در سطح مبتدی

تورنمنت 14 روزه 19 خرداد 1395 در سطح مبتدی با جایزه ویژه 500000 ریالی در ساعت 19:00 روز چهارشنبه 19 خرداد شروع خواهد شد.شروع تورنمنت دو هفته ای 18 خرداد 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت 14 روزه 18 خرداد 1395 در سطح جنگ آموز با جایزه ویژه 500000 ریالی در ساعت 18:00 روز سه شنبه 18 خرداد شروع خواهد شد.شروع تورنمنت یک هفته ای 12 خرداد 1395 سطح مبتدی

تورنمنت یک هفته ای 12 خرداد 1395 با جایزه نقدی 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز 12 خرداد شروع خواهد شد.تورنمنت 10 روزه 8 خرداد 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت 10 روزه 8 خرداد 1395 در سطح جنگ آموز در ساعت 18:00 روز شنبه 8 خرداد شروع خواهد شد.شروع تورنمنت یک هفته ای 5 خرداد 1395 سطح مبتدی

تورنمنت یک هفته ای 5 خرداد 1395 با جایزه نقدی 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز 5 خرداد شروع خواهد شد.تورنمنت های 29 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی

در 29 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی، تورنمنت های سطح مبتدی و جنگ آموز برای جنگجوها همزمان با یکدیگر در ساعت 18:00 شروع خواهند شد. با شرکت در هر دو تورنمنت، شانس برنده شدن خود را افزایش دهید.شروع تورنمنت 4 روزه 25 اردیبهشت 1395 سطح مبتدی

تورنمنت 25 اردیبهشت 1395 با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 روز 25 اردیبهشت شروع خواهد شد.تورنمنت های 22 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی

در 22 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی، تورنمنت های سطح مبتدی و جنگ آموز برای جنگجوها همزمان با یکدیگر در ساعت 18:00 شروع خواهند شد. با شرکت در هر دو تورنمنت، شانس برنده شدن خود را افزایش دهید.شروع تورنمنت 4 روزه 18 اردیبهشت 1395 سطح مبتدی

تورنمنت 18 اردیبهشت 1395 با جایزه نقدی 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز 18 اردیبهشت شروع خواهد شد.تورنمنت یک هفته ای 15 اردیبهشت 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت یک هفته ای 15 اردیبهشت 1395 در سطح جنگ آموز در ساعت 18:00 روز 15 اردیبهشت شروع خواهد شد.تورنمنت 4 روزه سطح مبتدی در 14 اردیبهشت 1395 شروع می شود

تورنمنت لبخند پیروزی 4 روزه سطح مبتدی در 14 اردیبهشت 1395 شروع می شود. با شرکت در این تورنمنت، برنده جایزه نقدی 200000 ریالی شوید!شروع تورنمنت 3 روزه 11 اردیبهشت 1395

تورنمنت 3 روزه سطح مبتدی با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 امروز 11 اردیبهشت شروع خواهد شد.شروع تورنمنت 3 روزه 31 فروردین 1395 سطح مبتدی

تورنمنت 31 فروردین 1395 با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 روز 31 فروردین شروع خواهد شد.تورنمنت 3 روزه فروردین 1395 در 25 فروردین شروع می شود

تورنمنت 25 فروردین 1395 برای جنگجویان سطح مبتدی از ساعت 18 روز 25 فروردین با جایزه نقدی 200000 ریالی آغاز و به مدت 3 روز برگزار خواهد شد.آغاز تورنمنت 10 روزه فروردین 1395 در 12 فروردین

تورنمنت 12 فروردین 1395 برای جنگجویان سطح مبتدی از ساعت 18 روز 12 فروردین با جایزه نقدی 500000 ریالی آغاز و به مدت 10 روز برگزار خواهد شد.تورنمنت های هیجانی آخر اسفند 1394

آخرین تورنمنت های سال 1394 در بازی لبخند پیروزی آغاز شده است. این تورنمنت ها در دو سطح مبتدی و جنگ آموز در حال برگزاری است.تورنمنت 7 روزه اسفند با جایزه نقدی

تورنمنت 7 روزه اسفند 1394 در ساعت 19:00 روز 17 اسفند شروع خواهد شد.تورنمنت 10 روزه اسفند در لبخند پیروزی

تورنمنت 7 اسفند ماه 1394 با جایزه نقدیآغاز رقابت های تورنمنتی جنگجوها

تورنمنت جدید 26 بهمن ماه 1394 با جایزه 500000 ریالیپیشنهاد برای بهبود بازی

بازی «لبخند پیروزی» پذیرای نظرات و پیشنهادات شما برای بهبود بازی است. شما می توانید با ارائه پیشنهادات سازنده، به ارتقای کیفی سطح بازی کمک نمایید.بازی آنلاین لبخند پیروزی به صورت آزمایشی شروع به کار نمود

با اتمام کار طراحی و ساخت بازی آنلاین «لبخند پیروزی»، بازی در معرض نمایش عموم قرار گرفت تا در ابتدای کار به صورت آزمایشی اجرا شود. برای مشاهده اطلاعات تکمیلی درباره ویژگی‌های این بازی به «درباره بازی» مراجعه کنید.