شروع تورنمنت 4 روزه 18 اردیبهشت 1395 سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی 4 روزه دیگری در ساعت 18:00 روز 18 اردیبهشت ماه 1395 شروع خواهد شد. در این تورنمنت که جایزه 300000 ریالی دارد، جنگجوها در گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.