جوایز

لبخند پیروزی برای شما جایزه‌های منحصربه‌فردی در نظر گرفته است که بر اساس نوع بازی متفاوت است:

قهرمان‌پروری: هر قهرمانی که بتواند به پایان بازی قهرمان‌پروری برسد، برنده خواهد بود و جایزه‌ای دریافت خواهد کرد که بر اساس بازه زمانی که بازی را به اتمام می‌رساند، متفاوت است. از سوی دیگر جایزه 5 نفر اول در هر دوره زمانی متفاوت با بقیه افراد برنده در آن دوره زمانی خواهد بود تا تفاوتی بین قهرمانان برتر وجود داشته باشد. جوایز برندگان بر حسب دوره زمانی به شرح زیر است:

زمانی که کاربر بازی را تمام می‌کند

جایزه برندگان

۵ نفر اول

مابقی برندگان

۱۰۰ روز = >

مدال قهرمانی + ۵۰۰۰ زریگ

مدال قهرمانی + ۴۴۰۰ زریگ

۱۳۰ روز = > پایان بازی > ۱۰۰ روز

مدال قهرمانی + ۴۰۰۰ زریگ

مدال قهرمانی + ۳۳۰۰ زریگ

۱۸۰ روز = > پایان بازی > ۱۳۰ روز

مدال قهرمانی + ۳۰۰۰ زریگ

مدال قهرمانی + ۲۲۰۰ زریگ

۲۷۰ روز = > پایان بازی > ۱۸۰ روز

مدال قهرمانی + ۲۰۰۰ زریگ

مدال قهرمانی + ۱۱۰۰ زریگ

۲۷۰ روز <

مدال قهرمانی + ۵۰۰ زریگ

 

 علاوه بر جایزه پایانی بازی، در طول بازی به ازای بردهای قهرمان‌ها به آن‌ها جایزه داده می‌شود که این جایزه می‌تواند افزایش قدرت، چابکی، زیرکی و یا ارایه اسلحه و هدیه برای بازیکن باشد.

 

مسابقات دوره‌ای: هر جنگجو به ازای کسب مقام در تیم برنده مسابقات دوره‌ای می‌تواند از جوایز نقدی، غیرنقدی و یا زریگ بهره مند شود که بر اساس نوع مسابقات و شرایط آن‌ها متفاوت است.