تورنمنت های هیجانی آخر اسفند 1394

آخرین تورنمنت های سال 1394 در بازی لبخند پیروزی آغاز شده است. این تورنمنت ها در دو سطح مبتدی و جنگ آموز در حال برگزاری است. تورنمنت سطح مبتدی از تاریخ 24 اسفند شروع شده و به مدت 1 هفته با جایزه 500.000 ریالی در حال برگزاری است. تورنمنت سطح جنگ آموز نیز از تاریخ 25 اسفند آغاز شده و به مدت یک ماه به طول خواهد انجامید.