شروع تورنمنت 3 روزه 31 فروردین 1395 سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی 3 روزه دیگری در ساعت 18:00 روز 31 فروردین ماه شروع خواهد شد. در این تورنمنت که جایزه 200000 ریالی دارد، جنگجوها در گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.