شروع تورنمنت دو هفته ای 19 خرداد 1395 در سطح مبتدی

تورنمنت دو هفته ای 19 خرداد 1395 در سطح مبتدی در ساعت 19:00 روز چهارشنبه 19 خرداد در بازی لبخند پیروزی شروع خواهد شد. در این دوره از رقابت ها که جایزه نقدی 500000 ریالی دارد، جنگجویان سطح مبتدی می توانند با استفاده از اسلحه ها و پوشش های دفاعی ویژه سطح خود در گروه های 8 نفره با یکدیگر رقابت کنند. این تورنمنت در تاریخ 2 تیر به پایان می رسد.