شروع تورنمنت یک هفته ای 5 خرداد 1395 سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی یک هفته ای در ساعت 18:00 روز 5 خرداد ماه شروع خواهد شد. در این تورنمنت که جایزه 300000 ریالی دارد، جنگجوها در گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.