شروع تورنمنت 4 روزه 25 اردیبهشت 1395 سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی 4 روزه دیگری در ساعت 18:00 روز 25 اردیبهشت ماه شروع خواهد شد. در این تورنمنت که جایزه 200000 ریالی دارد، جنگجوها در گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.