آغاز تورنمنت 10 روزه فروردین 1395 در 12 فروردین

تورنمنت 12 فروردین 1395 از ساعت 18 روز 12 فروردین با جایزه نقدی 500000 ریالی آغاز و به مدت 10 روز برگزار خواهد شد. در این دوره از رقابت ها هر کاربر می تواند یک جنگجوی سطح مبتدی خود را در تورنمنت شرکت دهد.