تورنمنت 7 روزه اسفند با جایزه نقدی

تورنمنت دیگری از مجموعه تورنمنت های بازی لبخند پیروزی برای برگزاری مبارزات بین جنگجوها در ساعت 19:00 روز 17 اسفند 1394 آغاز خواهد شد. در این تورنمنت که با جایزه نقدی 500.000 ریالی همراه است، جنگجویان سطح مبتدی در قالب گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد و برنده بر اساس مجموع قهرمانی گروه انتخاب خواهد شد.