تورنمنت های 29 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی

در 29 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی، تورنمنت های سطح مبتدی و جنگ آموز برای جنگجوها همزمان با یکدیگر در ساعت 18:00 شروع خواهند شد. با شرکت دادن جنگجوهای خود در هر دو تورنمنت، شانس برنده شدن خود را افزایش دهید.

در تورنمنت سطح مبتدی با جایزه 300000 ریالی، جنگجوها در گروه های 8 نفره در 7 روز متوالی مبارزه خواهند کرد و در تورنمنت سطح جنگ آموز با جایزه 300000 ریالی، جنگجوها در گروه های 4 نفره در 10 روز متوالی با یکدیگر رقابت خواهند نمود.