پیشنهاد برای بهبود بازی

بازی «لبخند پیروزی» پذیرای نظرات و پیشنهادات شما برای بهبود بازی است. شما می توانید با ارائه پیشنهادات سازنده، به ارتقای کیفی سطح بازی کمک نمایید.

همچنین می توانید در صورت مشاهده هرگونه اشکال در عملکرد بازی، آن را به تیم فنی اعلام نمایید تا بررسی شود و در صورت تاثیرگذار بودن اشکال بیان شده در روند بازی، مقداری از واحد پولی بازی را جایزه بگیرید.

نظرات و پیشنهادات خود را به آدرس info@victorysmile.ir ارسال نمایید. لطفا عنوان ایمیل ارسالی را «پیشنهاد برای بهبود بازی» قرار داده و نظرات خود را با آدرس ایمیلی که در بازی ثبت نام نموده اید، ارسال نمایید.