تورنمنت 10 روزه اسفند در لبخند پیروزی

رقابت های تورنمنت 10 روزه اسفند 1394 که از 7 اسفند ماه شروع شده است و تا 17 اسفند ماه ادامه دارد، در گروه های مختلف در حال برگزاری است. جایزه این تورنمنت مبلغ 500000 ریال است که به برنده نهایی داده خواهد شد. برنده این دوره از رقابت ها بر اساس مجموع تعداد قهرمانی در گروه انتخاب خواهد شد.