شروع تورنمنت 3 روزه 11 اردیبهشت 1395

تورنمنت 3 روزه سطح مبتدی با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 امروز 11 اردیبهشت شروع خواهد شد. جنگجویان سطح مبتدی می توانند در این تورنمنت در گروه های 8 نفره با یکدیگر به رقابت بپردازند.