شروع تورنمنت دو هفته ای 29 تیر 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت دو هفته ای 295 تیر 1395 در سطح جنگ آموز در ساعت 18:00 روز سه شنبه 29 تیر در بازی لبخند پیروزی شروع خواهد شد. در این دوره از رقابت ها که جایزه نقدی 300000 ریالی دارد، جنگجویان سطح جنگ آموز می توانند با استفاده از اسلحه ها و پوشش های دفاعی ویژه سطح خود در گروه های 4 نفره با یکدیگر رقابت کنند. این تورنمنت در تاریخ 12 مرداد به پایان می رسد.