تورنمنت یک هفته ای 15 اردیبهشت 1395 در سطح جنگ آموز

تورنمنت یک هفته ای 15 اردیبهشت 1395 در سطح جنگ آموز در ساعت 18:00 روز 15 اردیبهشت در بازی لبخند پیروزی شروع خواهد شد. در این دوره از رقابت ها که جایزه نقدی 200000 ریالی دارد، جنگجویان سطح جنگ آموز می توانند با استفاده از اسلحه ها و پوشش های دفاعی ویژه سطح خود در گروه های 4 نفره با یکدیگر رقابت کنند. این تورنمنت در تاریخ 22 اردیبهشت به پایان می رسد.