شروع تورنمنت 7 روزه 26 تیر 1395 سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی 7 روزه در ساعت 19:00 روز 26 تیر ماه شروع خواهد شد. در این تورنمنت که جایزه 200000 ریالی دارد، جنگجوها در گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.