شروع تورنمنت 8 روزه 18 تیر 1395 سطح مبتدی

تورنمنت سطح مبتدی 8 روزه در ساعت 18:00 روز 18 تیر ماه شروع خواهد شد. در این تورنمنت که جایزه 200000 ریالی دارد، جنگجوها در گروه های 8 نفره با یکدیگر مبارزه خواهند کرد.