تورنمنت 3 روزه فروردین 1395 در 25 فروردین شروع می شود

تورنمنت 25 فروردین 1395 از ساعت 18 روز 25 فروردین با جایزه نقدی 200000 ریالی آغاز و به مدت 3 روز برگزار خواهد شد. در این دوره از رقابت ها هر کاربر می تواند یک جنگجوی سطح مبتدی خود را در تورنمنت شرکت دهد.