تورنمنت 4 روزه سطح مبتدی در 14 اردیبهشت 1395 شروع می شود

تورنمنت 4 روزه سطح مبتدی با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 روز 14 اردیبهشت شروع خواهد شد. جنگجویان سطح مبتدی می توانند در این دوره از رقابت ها در گروه های 8 نفره با یکدیگر رقابت کنند. تورنمنت در ساعت 18:00 روز شنبه 18 اردیبهشت به پایان خواهد رسید.