VictorySmile
  • شروع تورنمنت یک هفته ای 5 خرداد 1395 سطح مبتدی

    تورنمنت یک هفته ای 5 خرداد 1395 با جایزه نقدی 300000 ریالی در ساعت 18:00 روز 5 خرداد شروع خواهد شد.

  • تورنمنت های 29 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی

    در 29 اردیبهشت 1395 در بازی لبخند پیروزی، تورنمنت های سطح مبتدی و جنگ آموز برای جنگجوها همزمان با یکدیگر در ساعت 18:00 شروع خواهند شد. با شرکت در هر دو تورنمنت، شانس برنده شدن خود را افزایش دهید.

  • شروع تورنمنت 4 روزه 25 اردیبهشت 1395 سطح مبتدی

    تورنمنت 25 اردیبهشت 1395 با جایزه نقدی 200000 ریالی در ساعت 18:00 روز 25 اردیبهشت شروع خواهد شد.